top of page

sou

Konsèy Kominotè Far Eastside se yon òganizasyon katye ki dedye a elve vwa ak priyorite rezidan nou yo. Twò souvan rezidan yo te santi yo pa gen vwa nan sa k ap pase nan kominote nou an. Nan yon efò pou rezoud sa, konsèy la te kreye soti nan sa ki te kòmanse kòm yon konvèsasyon kominote a nan yon konsèy konplè ki reyini chak mwa pou diskite sou enkyetid/pwoblèm kominote a, konekte resous, ak otorize rezidan yo.

Sam Bio Pic.PNG
13091947_724378131037045_2524233302149085586_n_edited.jpg

Samantha Douglas

Justin Winkle

Prezidan

Vis Prezidan

145790331_425524621989222_5965013779125799364_n.jpg
312533976_10102926263307316_7342531709888397365_n.jpg

Jamarro Johnson

Ashley Virden

Trezorye

Sekretè

bottom of page