top of page

Patnè Kominotè

Pwomès Patnè Kominotè

Nou pwomèt pou nou fè efò pou nou vin yon ajan chanjman pozitif nan kominote Far Eastside epi nou gen objektif otantik pou anbrase misyon Konsèy Kominotè Far Eastside. Nou pral bay FECC yon plas bò tab la, nou pral angaje nan pi bon enterè rezidan Ekstrèm Oryan yo, epi sipòte omwen yon evènman FECC pa ane. Lè nou pran angajman sa a, nou konprann ke rezidan yo nan Ekstrèm Oryan yo pral responsab pou estanda sa yo.

bottom of page